M32 Match Racing Licens

M32 Match Racing Licens
En snabbare och mer kraftfull båt tar match racingen till en helt ny nivå. Därför har M32 Match Racing licensen tagits fram och den är en väg för att säkerställa att besättningarna är på en nivå, så att inte besättningsmedlemmar eller båtar skadas under segling.

M32 Match Racing licensieringen sker under 3 dagar. Under dessa dagar så kommer vi att behandla hur säkerhetsledningen hanterar olika situationer, hur katamaranen är seglad på ett säkert sätt och hur det nya tävlingsformatet kommer att se ut. Med Cape Crows instruktörer, och med tävlingsledare och domare på plats, så är licensieringen ett perfekt sätt att lära sig M32 katamaranen.